Nieuws

De Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname (NSBS) heeft op donderdag 30 april 2020 het 1e looppad voor mensen met een visuele beperking geopend.

De Wegenautoriteit Suriname was op verzoek van de NSBS gestart met de aanleg van dit looppad, speciaal aangepast aan de doelgroep. Het pad loopt van de NSBS naar de J.A. Pengelstraat.

De 1e steenlegging vond plaats op donderdag 6 februari jl.

De NSBS dankt een ieder die heeft bijgedragen tot de realisatie van dit pad.

 

Klik hier: Looppad voor blinden en slechtzienden in afrondende fase

Vijf weken na de ceremoniële start van de aanleg van het looppad, zijn de vorderingen zichtbaar. De gele tegels hebben speciale ribbels waardoor ze goed voelbaar zijn voor de blinden die met hun stok op het pad lopen.

De NSBS en de SMV (Stichting van de Mens met een Visuele beperking) presenteren op woensdag 11 maart 2020, hun 1e gezamenlijke radioprogramma om 20.00 uur via Radio Apintie (97.1 FM).

Het programma wordt geheel opgenomen en verzorgd door mensen met een visuele beperking. Het team bestaat uit: Henk Plein (opname en bewerking) en de presentatrices: Djaleza van Hetten, Santucha Irosemito en Sharona Atmopawiro. Ze worden hierbij ondersteund door Patricia Brewster en Clifton Richardson.

BRENIMAN TORI zal elke 4e woensdag van de maand te beluisteren zijn op Radio Apintie om 20.00 uur na de Familieberichten.

 

De ceremoniële aanleg van een voetpad voor visueel beperkten, heeft vandaag plaatsgevonden. Dit voetpad zal speciaal aangepast zijn aan de behoeften van mensen met een visuele beperking. Het zal aangelegd worden vanaf de NSBS in de Dr. S. Redmondstraat tot de hoek met de J.A. Pengelstraat.

De uitvoering ligt in handen van de Wegenautoriteit Suriname. De werkzaamheden zullen ongeveer twee maanden duren. Met dit project wordt een droom die in 2013 begon, werkelijkheid.