Onderwijs en Ontwikkeling
Doel
De persoonlijke ontwikkeling van elk lid van de doelgroep zo veel mogelijk stimuleren door kennisoverdracht en het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden.

Diensten

  • De Louis Brailleschool
  • De biblliotheek
  • ICT

Begeleiding en Opvang
Doel
Het bieden van de begeleiding waar de doelgroep behoefte aan heeft. Het gaat erom dat ons streven is alle leden van de doelgroep zelfstandiger te maken. De begeleiding en opvang moet erop gericht zijn dat ieder mens met een visuele beperking zich optimaal kan ontwikkelen.

Diensten

  • Vroegbegeleiding
  • Ambulante Onderwijskundige Begeleiding
  • Sociaal Maatschappelijke Begeleiding
  • Volwassenen Soos
  • Job Coaching

PR en Awareness
Doel
Het vergroten van de bewustwording binnen de samenleving ten aanzien van de NSBS en haar doelgroep en het verbeteren van de mogelijkheden tot deelname aan de maatschappij voor mensen met een visuele beperking. Dit wordt gedaan door het geven van voorlichting en het lobbyen met de overheid.