Nieuws

Sandra Smit, bestuurslid van de NSBS, heeft op 28 oktober 2018 afscheid genomen van het bestuur. Sandra fungeerde enkele jaren als lid. Voor haar vertrek heeft zij het gedenkboek in verband met NSBS 50 jaar, in elkaar gezet.

De Ambulante Onderwijskundige Begeleiding (AOB) heeft in de periode oktober/november 2018 enkele presentaties verzorgd op het NATIN, MULO Hockeystraat en Illse Labadie school. Op deze scholen worden leerlingen met een visuele beperking begeleid door de AOB. De leerkrachten van deze scholen zijn ingelicht over de werkwijze van de AOB, het verzorgen van onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking, hulpmiddelen etc.

De Ambulante Onderwijskundige Begeleiding (AOB) heeft op zaterdag 27 oktober 2018 een motivatiedag georganiseerd voor leerlingen met een visuele beperking in het regulier onderwijs. De sprekers waren: Roche (vrijwilliger), Hilliante (moeder), Sharon (slechtziende), Sefanja (slechtziende). 

De Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname (NSBS) stelt blinden en slechtzienden in Suriname in de gelegenheid om verder aan hun eigen ontwikkeling te werken. De NSBS heeft met behulp van het Kansfonds een klein fonds gecreëerd waarbij blinden en slechtzienden de mogelijkheid hebben een iPhone of laptop te lenen voor een periode van drie jaren. In deze fase is er financiering beschikbaar voor 15 apparaten.

Het gedenkboek i.v.m. 50 jaar NSBS: Blinden zien en zorgen, is verkrijgbaar op de administratie van de NSBS voor SRD 50,--