Nieuws

De NSBS heeft op 25 februari 2021 een donatie ontvangen van de Stichting Frederik A. van Russel. De voorzitter, de heer Ronald van Russel, overhandigde een magnetron, een blender en een mixer aan de directeur van de NSBS, Natasia Hanenberg-Agard. De spullen zijn bedoeld voor gebruik in de keuken tijdens de activiteiten om zelfredzaamheid onder de doelgroep te stimuleren. De Stichting F. A. van Russel nodigt jaarlijks de blinden en slechtzienden uit voor een gezellige dag op 3 december, de Dag van de Mens met een beperking. 25 februari, zou de jaardag zijn van wijlen heer Frederik van Russel. De NSBS dankt de stichting voor de donatie en een ieder die deze heeft helpen realiseren.

4 januari, de geboortedag van Louis Braille, is wereldwijd uitgeroepen tot Wereld Braille Dag. Op deze dag wordt er stilgestaan bij het brailleschrift. Dit schrift is van betekenis voor blinden en slechtzienden en geeft de mogelijkheid tot het verkrijgen van informatie. Braille wordt niet alleen gebruikt binnen het onderwijs maar ook binnen het huishouden, de gezondheidszorg en recreatie.

 Wereld Braille Dag 2021

Lees hier onze Nieuwsbrief december 2020


 

 

 

Indra Hu, de Surinaamse schrijfster, werd verrast na de overhandiging van het audioboek over COVID-19. Het boek Leena en Jopie ontmoeten Sisi, de luie poes, werd haar aangeboden in het brailleschrift. Indra reageerde zeer enthousiast en zal meewerken dat er meerdere van haar kinderboeken in het brailleschrift kunnen worden omgezet. Kinderen met een visuele beperking kunnen hierdoor nog meer genieten van Surinaamse producten.

 

De NSBS heeft een bijzonder boek in ontvangst mogen nemen op 10 december 2020. De Surinaamse schrijfster Indra Hu heeft haar informatieboek voor kinderen en jeugdigen over het coronavirus en COVID-19, omgezet in een audioboek. Speciaal voor de blinde en slechtziende leerlingen. Het Engender project /UNDP heeft dit mogelijk gemaakt en de audioproductie is gefinancierd door Global Affairs Canada and Commonwealth and Development Office (FCDO) van het Verenigd Koninkrijk. De NSBS maakt ook een braille versie van het boek.