De Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname is hét instituut dat ondersteunt bij de ontwikkeling van mensen met een visuele beperking en stelt hen in staat zich te ontwikkelen tot zelfstandige burgers in de maatschappij. Wij doen dat met een toegewijd team van professionele medewerkers dat in goede samenwerking met belanghebbenden zich inzet voor kwaliteitsonderwijs, adequate opvang en deskundige begeleiding. Middels (een) goede voorlichting aan de samenleving werken wij aan het bevorderen van de acceptatie en inclusion van de mens met een visuele beperking.