Louis BrailleschoolDe Louis Braille school is de enige basisschool voor kinderen met een visuele beperking in Suriname.

Op deze school zijn er kinderen die als kleuter worden ingeschreven, en ook kinderen die op latere leeftijd instromen.  Over het algemeen worden kinderen door een oogarts geadviseerd zich op de Louis Braille school in te schrijven, als er zodanige visuele beperking is en een reguliere school niet genoeg ondersteuning kan bieden. De oogarts geeft bovendien ook aan of het kind tekstvergroting nodig heeft of braille onderwijs moet krijgen. Indien nodig wordt ook advies over het gebruik van hulpmiddelen, zoals een blindenstok, gegeven.

De leerlingen krijgen over het algemeen individueel onderwijs, volgens het curriculum van het regulier onderwijs. Ze doen ook mee aan de toets van de 6e klas, die  landelijk wordt gegeven.

Naast de reguliere vakken  krijgen ze ook lichamelijke opvoeding, lessen in activiteiten van het dagelijks leven, computer-,  zwem- en muzieklessen. De leerlingen brengen wekelijks een bezoek aan de bibliotheek.

Indien blijkt dat een leerling met begeleiding en de nodige aanpassingen, het regulier onderwijs kan volgen, wordt zo een leerling op een ‘gewone’ school geplaatst. Deze leerling wordt dan door de Ambulante Onderwijskundige Begeleiding begeleid.