Nieuws

Op 12 april 2022 is in Nederland de Stichting Vrienden van de NSBS opgericht. Deze stichting is in het leven geroepen door een aantal mensen die hart hebben voor mensen met een visuele beperking en affiniteit hebben met Suriname. Het doel van de stichting is de NSBS vanuit Nederland te ondersteunen, voornamelijk door het werven van fondsen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Marianne Bogaard, voorzitter
  • Hardy van Coblijn, penningmeester
  • Astrid Waltmans, secretaris
  • Renée Wezel, lid

Op dit moment verkeert de Stichting Vrienden van de NSBS in een opstartfase. Meer informatie over haar activiteiten volgt zo spoedig mogelijk.

Bestuur, directie, medewerkers en vrijwilligers van de NSBS kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.

Paramaribo, 10 mei 2022

 

Een nieuw begin, is vaak waar iedereen naar uitkijkt.

Vaak willen we met iets beginnen, iets nieuws,

maar we zoeken zogenaamd altijd een geschikt moment om dat te doen.

Gisteren is niet het einde, want het leeft voort in onze herinneringen.

Morgen is echter geen garantie om een nieuw begin te hebben,

als het voor jou het einde kan zijn.

Elk moment, voornamelijk in het nu,

is HET moment voor een nieuw begin.

 

Henk Plein

 

 

 

 

Beste relatie,

Ik sluit vol dankbaarheid een periode van 13 jaren en 3 maanden af bij de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname (NSBS). Ik mocht in die periode de functie van directeur bekleden.

Per 2 mei 2022 zal ik mijn taken overdragen aan Marydith Ormskerk, de huidige Coördinator Onderwijs en Ontwikkeling. Samen met het bestuur en het NSBS team zal zij zorgdragen voor de uitvoer van de dagelijkse werkzaamheden, activiteiten en projecten t.b.v. de mensen met een visuele beperking.

Ik heb mij met hart en ziel ingezet binnen de NSBS en het is tijd voor een nieuwe stap/ een nieuw begin. De doelgroep zal altijd een plek in mijn hart hebben en ik zal de NSBS blijven ondersteunen waar nodig.

Bedankt voor de prettige en vruchtbare samenwerking, in welke vorm dan ook.

We houden contact.

Natasia L.H. Hanenberg-Agard

 

 

De NSBS ontving op maandag 14 maart 2022 een beeldschermloep t.b.v. slechtziende leerlingen. De loep werd geschonken door een Nederlandse familie en door de KLM kosteloos vervoerd naar Suriname. De Nederlandse ambassadeur in Suriname, Henk van der Zwan bracht vervolgens de loep persoonlijk naar de NSBS.

De overhandiging vond plaats in bijzijn van de vertegenwoordiger van de KLM Jo-Anne Oord, de Eerste Ambassadesecretaris Ismail Dahbi, de voorzitter van het bestuur van de NSBS Erla Cambridge, de NSBS directeur Natasia Hanenberg-Agard, Coördinator Onderwijs en Ontwikkeling Marydith Ormskerk en Coördinator Begeleiding Jeanette Weewee.

 

Paramaribo Ready Lions Club heeft door tussenkomst van Lion Humphrey Bouwe witte stokken ontvangen van Lions club Rotterdam West (Nederland). Paramaribo Ready Lions Club heeft op haar beurt de stokken gedoneerd aan de NSBS. Personen uit de doelgroep die dringend behoefte hadden aan een nieuwe stok, mochten op donderdag 24 februari 2022 een stok in ontvangst nemen. De witte stok stelt mensen met een visuele beperking in staat om zich te oriënteren en zelfstandig voort te bewegen.

De verzendkosten en inklaring zijn bekostigd door Lion Koemar Kardji, die een clublid van Lions Club Rotterdam

De NSBS bestond op 13 februari 2022 55 jaar. De viering vond plaats op maandag 14 februari in klein verband. Personeel, enkele personen uit de doelgroep en vrijwilligers kwamen samen in de grote zaal. De ochtend werd geopend met het hijsen van de Surinaamse vlag en het zingen van het volkslied. Er werd een gebed van dankbaarheid uitgesproken door Chequita Bedford en de directeur Natasia Hanenberg-Agard en de huidige voorzitter van het bestuur Erla Cambridge richtten een kort woord tot de aanwezigen. Rolando, leerling van de Louis Brailleschool, bracht een lied ten gehore. De ochtend werd afgesloten met het snijden van de taart, onder muzikale begeleiding.

De NSBS bedankt een ieder die heeft bijgedragen tot haar groei en ontwikkeling in de afgelopen periode.