Nieuws

De NSBS ontving op maandag 14 maart 2022 een beeldschermloep t.b.v. slechtziende leerlingen. De loep werd geschonken door een Nederlandse familie en door de KLM kosteloos vervoerd naar Suriname. De Nederlandse ambassadeur in Suriname, Henk van der Zwan bracht vervolgens de loep persoonlijk naar de NSBS.

De overhandiging vond plaats in bijzijn van de vertegenwoordiger van de KLM Jo-Anne Oord, de Eerste Ambassadesecretaris Ismail Dahbi, de voorzitter van het bestuur van de NSBS Erla Cambridge, de NSBS directeur Natasia Hanenberg-Agard, Coördinator Onderwijs en Ontwikkeling Marydith Ormskerk en Coördinator Begeleiding Jeanette Weewee.

 

Paramaribo Ready Lions Club heeft door tussenkomst van Lion Humphrey Bouwe witte stokken ontvangen van Lions club Rotterdam West (Nederland). Paramaribo Ready Lions Club heeft op haar beurt de stokken gedoneerd aan de NSBS. Personen uit de doelgroep die dringend behoefte hadden aan een nieuwe stok, mochten op donderdag 24 februari 2022 een stok in ontvangst nemen. De witte stok stelt mensen met een visuele beperking in staat om zich te oriënteren en zelfstandig voort te bewegen.

De verzendkosten en inklaring zijn bekostigd door Lion Koemar Kardji, die een clublid van Lions Club Rotterdam

De NSBS bestond op 13 februari 2022 55 jaar. De viering vond plaats op maandag 14 februari in klein verband. Personeel, enkele personen uit de doelgroep en vrijwilligers kwamen samen in de grote zaal. De ochtend werd geopend met het hijsen van de Surinaamse vlag en het zingen van het volkslied. Er werd een gebed van dankbaarheid uitgesproken door Chequita Bedford en de directeur Natasia Hanenberg-Agard en de huidige voorzitter van het bestuur Erla Cambridge richtten een kort woord tot de aanwezigen. Rolando, leerling van de Louis Brailleschool, bracht een lied ten gehore. De ochtend werd afgesloten met het snijden van de taart, onder muzikale begeleiding.

De NSBS bedankt een ieder die heeft bijgedragen tot haar groei en ontwikkeling in de afgelopen periode.

De NSBS heeft een nieuwe voorzitter

Op 12 oktober 2021 heeft een wisseling van functies binnen het NSBS Bestuur plaats gevonden. Karin Blufpand heeft na een onafgebroken periode van bijna 19 jaar de voorzittershamer overgedragen aan Erla Cambridge. De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:

Erla Cambridge - voorzitter

Karin Blufpand - ondervoorzitter

Evangeline Blackman-Dulder - secretaris

Eunice Kleine - penningmeester

Karel Choennie - lid

Mevrouw Erla Cambridge is al geruime tijd Bestuurslid van de NSBS en is met veel enthousiasme gestart in haar nieuwe rol. Het bestuur bedankt Karin Blufpand voor de vele jaren van inzet als voorzitter en wenst Erla Cambridge veel succes toe in haar nieuwe bestuursfunctie.

 

Om het nieuwe jaar op passende wijze in te luiden, kwamen het bestuur van de NSBS, de directeur en ondersteuner op 8 januari 2022 bijeen bij het bestuurslid, Bisschop Karel Choennie. 

Bij deze gelegenheid werd de expositie ‘Het kleurrijke roomse leven’ bezocht. De bisschop voorzag de 32 door Michael Wong Loi Sing ontworpen kazuifels van een toelichting. Elk kazuifel is een kunstwerk op zich. Ook de diverse priesterlijke gewaden werden toegelicht.