Nieuws

De Stichting Women United Suriname (WUS) heeft i.s.m. de UNDP een bewustwordingscampagne gelanceerd in verband met de algemene vrije en geheime verkiezingen op 25 mei 2020.

De campagne is gericht op mensen met een visuele- en gehoor beperking. Op verschillende manieren zal er informatie verstrekt worden en er is een speciale Facebookpagina ontworpen hiervoor.

Staatsolie N.V. heeft op haar 39ste jaardag, 13 december 2019, een HSEC Day georganiseerd voor het personeel op het Flora Hoofdkantoor.

De focus van die dag was: “Aandacht vragen voor mensen met een visuele beperking”. In een pikdonkere trainingszaal werden ongeveer 150 medewerkers, inclusief de directeur Rudolf Elias, door blinden en slechtzienden van de NSBS naar hun plek gebracht. Djaleesa van Hetten en Maikel Sabajo, beiden blind, vertelden openhartig hun levensverhaal en de aanwezigen mochten vragen stellen. Staatsolie heeft een inclusiviteitsbeleid waarbij ze voorstander zijn van gelijke kansen voor een ieder ongeacht ras, geloof of beperking.

De NSBS leden hebben een sessie over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals (SDGs) bijgewoond. De sessie is verzorgd door het Ministerie van Regionale Ontwikkeling i.s.m. de UNDP.

De doelgroep van de NSBS was verdeeld in twee groepen en er werd flink gediscussieerd over de doelen. Aanwezig waren ook de UNDP Deputy Resident Representative Mevr. dr. Margaret Jones-Williams en de directeur van het Directoraat Regionale Ontwikkeling Dhr. drs. Wilco Finisie.

De SDGs zijn een verzameling van 17 globale doelstellingen, aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2015.

De SDGs zijn bedoeld om sociale en economische ontwikkeling ter hand te nemen, waaronder armoede, honger, gezondheid, onderwijs, opwarming van de aarde, gendergelijkheid, water, sanitatie, energie, verstedelijking, milieu en sociale rechtvaardigheid.

Kirtie (MULO 4) en Kyomie (MULO 3), twee vriendinnen en ex leerlingen van de Louis Brailleschool, zijn beiden geslaagd voor het toelatingsexamen HAVO/VWO. Kirtie wordt studente van VWO4 en Kyomie gaat naar Lyceum 2. Proficiat!

De NSBS geeft met trots aan dat er weer een nieuwsbrief opgemaakt is in een nieuwe vorm. De laatste nieuwsbrief kwam uit op 1 april 2000, geschreven door Anjani Mahes. De nieuwe nieuwsbrief is opgemaakt door Ank Kuipers. We hopen minimaal tweemaal per jaar een nieuwsbrief uit te brengen met nieuws over de stichting en de doelgroep.

Nieuwsbrief