Productie UnitDe Braille-unit houdt zich bezig met het produceren van braille- en grootletterboeken voor de doelgroep. 

Deze afdeling heeft de volgende taken.

  • Het omzetten van schoolboeken in braille. Dit geldt voor alle leerjaren en vooral voor de verschillende scholen waarop studenten van onze doelgroep zitten, die brailleonderwijs volgen.
  • Het vergroten van de schoolboeken op A3- formaat voor de studenten die slechtziend onderwijs volgen.
  • Het systematisch en digitaal opslaan van de vergrote - en brailleboeken.  
  • De Braille-unit werkt,  in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, ook aan het omzetten van het examenwerk in braille. 

Hoe gaat het in zijn werk?
De tekst wordt ingevoerd. Daarna wordt de tekst ontdaan van kolommen, vetgedrukte, onderstreepte en cursiefgedrukte woorden. Dit wordt gedaan, omdat het programma waarin word gewerkt, te weten  Winbraille, de bovengenoemde items niet herkend.

Als zo een document in Winbraille komt, wordt het omgezet in braille. In dit programma komen er speciale tekens en combinaties voor om de juiste omschrijving in braille te krijgen. De tekst wordt dan in structuur gebracht en waar nodig gecorrigeerd en overgelezen. Daarna wordt de opdracht uitgeprint en  ingebonden.

De Braille-unit is de enige unit in Suriname waar materiaal kan worden omgezet in het brailleschrift. Vooral voor het onderwijs is deze unit van grote betekenis.