Activiteiten

Op 15 oktober wordt wereldwijd de Witte Stokkendag gevierd. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor de witte stok, het symbool voor blinden en slechtzienden. De witte stok stelt deze groep in staat om zich zelfstandig te oriënteren en voort te bewegen. De witte stok is een belangrijk hulpmiddel.

De NSBS heeft in Moengo in het district Marowijne, informatie en bewustwordingsactiviteiten uitgevoerd. Deze activiteiten vonden plaats op de Waaldijkschool 1 en 2 en op de Barronschool. De Districtscommissaris van Moengo, Kenya Pansa, was hierbij ook aanwezig. Het hoogtepunt was natuurlijk geblinddoekt met behulp van de witte stok, de straat oversteken. Een stukje realiteit voor blinden en slechtzienden.

De NSBS heeft deelgenomen aan de Bromki fu Tamara Village in de Palmentuin op zaterdag 31 augustus 2019. We hebben informatie verstrekt aan kinderen en volwassenen. Ze hebben ervaren dat ook een kind met een visuele beperking kan schrijven (met een braillemachine), zich kan verplaatsen (met de witte stok) en spelletjes kan spelen zoals dammen. De kinderen genoten zichtbaar en lieten zich, zonder angst, blinddoeken.

De NSBS zal op 15 oktober 2019 informatie verstrekken aan de gemeenschap van Moengo over de witte stok. Het team zal aanwezig zijn op de Waaldijk- en de Barronschool. Vervolgens zal op een openbare plek verdere informatie verstrekt worden.

De NSBS heeft weer deelgenomen aan de Tweedaagse in Nickerie (TWIN) op 9 en 10 augustus 2019. De loop werd mogelijk gemaakt door een aantal sponsoren en vrijwilligers. De NSBS deed in 2017 voor het eerst mee aan de TWIN en behaalde daarmee een bijzondere prijs.