Activiteiten

Een team van de NSBS heeft op 27 november 2019 informatie sessies gehouden in Albina en wel op de Openbare School 2. Leerlingen en leerkrachten van de 4e, 5e en 6e klas maakten kennis met de mogelijkheden die de NSBS biedt aan mensen met een visuele beperking. In oktober jl. was een bezoek gebracht aan Moengo i.v.m. de Witte Stokkendag.

Er werd ook contact gemaakt met de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) in Albina.  Er is o.a. gesproken over het voor komen van mensen met een visuele beperking in het gebied. Het contact zal onderhouden worden met de aanwezige arts, dr. C. Rozenblad.

Op 15 oktober wordt wereldwijd de Witte Stokkendag gevierd. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor de witte stok, het symbool voor blinden en slechtzienden. De witte stok stelt deze groep in staat om zich zelfstandig te oriënteren en voort te bewegen. De witte stok is een belangrijk hulpmiddel.

De NSBS heeft in Moengo in het district Marowijne, informatie en bewustwordingsactiviteiten uitgevoerd. Deze activiteiten vonden plaats op de Waaldijkschool 1 en 2 en op de Barronschool. De Districtscommissaris van Moengo, Kenya Pansa, was hierbij ook aanwezig. Het hoogtepunt was natuurlijk geblinddoekt met behulp van de witte stok, de straat oversteken. Een stukje realiteit voor blinden en slechtzienden.

De NSBS heeft deelgenomen aan de Bromki fu Tamara Village in de Palmentuin op zaterdag 31 augustus 2019. We hebben informatie verstrekt aan kinderen en volwassenen. Ze hebben ervaren dat ook een kind met een visuele beperking kan schrijven (met een braillemachine), zich kan verplaatsen (met de witte stok) en spelletjes kan spelen zoals dammen. De kinderen genoten zichtbaar en lieten zich, zonder angst, blinddoeken.

De NSBS zal op 15 oktober 2019 informatie verstrekken aan de gemeenschap van Moengo over de witte stok. Het team zal aanwezig zijn op de Waaldijk- en de Barronschool. Vervolgens zal op een openbare plek verdere informatie verstrekt worden.