Ambulante Onderwijskundige Begeleiding (AOB) is een flexibele vorm van dienstverlening aan de slechtziende of blinde leerling, ouders en de school. De AOB’er helpt leerlingen met een visuele beperking om zo goed mogelijk deel te kunnen nemen aan het regulier onderwijs.

De AOB’er geeft advies aan leerkrachten over een geschikte lesomgeving en over  aangepast les materiaal. De AOB’er helpt het kind bij het gebruiken van bepaalde hulpmiddelen, zoals handloeps en beeldschermloep. Zo kan een leerling met een visuele beperking toch nog op een adequate manier deelnemen aan het onderwijs.

Leerlingen  met een visuele beperking die naar het regulier onderwijs gaan, hebben recht op een AOB’er. Zij begeleiden zowel kinderen op de basisschool, als op het voortgezet onderwijs.

De taak van de AOB’er is:

  • Informatie verschaffen over het visueel functioneren van de student,
  • In overleg met de oogarts zorgdragen voor vergroting of brailleren van schoolmateriaal, repetitiewerken etc.  De student  leren schrijven en lezen in het Brailleschrift, indien nodig.
  • Signaleren van  problemen en zoeken naar een goede oplossing.
  • De student  observeren in alle situaties.

Het aantal scholen waarmee wordt samengewerkt, in Paramaribo en Para, is aan het toenemen. Er wordt na onderzoek en eigen observatie een begeleidingsplan opgemaakt. Het streven is om in de toekomst binnen heel Suriname studenten  met een visuele beperking te begeleiden  en  zodoende hun onderwijsmogelijkheden en zelfstandigheid te vergroten.