Baby's, peutertjes of jonge kleuters zijn jong en kwetsbaar. Als blijkt dat ze ook nog een visuele beperking hebben, kunnen de ouders van zo'n jong kind zich grote zorgen maken. Een visuele beperking roept veel vragen op.

  • Wat is nodig voor een goede ontwikkeling van mijn kind?
  • Hoe moet ik met mijn kind omgaan?
  • Hoe wordt zijn leefwereld veilig, herkenbaar en voorspelbaar? 
  • Welke behandeling is gewenst?


Het is een taak van de NSBS om samen met de ouder(s) van een kind met een visuele beperking, de ontwikkeling van het kind te volgen en te begeleiden. De NSBS ondersteunt de ouder bij de begeleiding van zijn kind.

Het gaat hierbij vooral om:

  • Het opbouwen en onderhouden van contacten
  • Het leren van taal en communicatie
  • Het verwerven en verwerken van informatie
  • Het ontwikkelen/vergroten van het oriëntatievermogen, de mobiliteit en zelfredzaamheid.