Nieuws

Haidee Plukaard-Halfhide, coördinator van het Taalproject van Stichting Beter Zien Anders Kijken, https://beterzienanderskijken.nl/index.php, heeft twee bezoekjes gebracht aan de NSBS. Er zijn daarbij oriënterende gesprekken gevoerd om tot een vorm van samenwerking te komen.

 

Het team van de NSBS heeft op 13 maart 2019 een bezoek gebracht aan Cabendadorp in het district Para. Het doel was het registreren van mensen met een visuele beperking. Het initiatief kwam van basja Danny Toenae, die zelf blind is. De gegevens van de mensen zijn opgenomen en na verkrijging van de juiste informatie van de oogarts, zal het verdere traject worden uitgestippeld.

De NSBS heeft op dinsdag 12 maart 2019 een bezoekje gebracht aan de Annie crèche. Deze crèche heeft twee visueel beperkte pupillen. De samenwerking zal verstevigd worden waarbij kennis en expertise uitgewisseld zal worden. De NSBS overhandigde vier poppen aan de verschillende groepen. De poppen waren een donatie van mevrouw Tiny Debie (Nederland).

De NSBS heeft in een onderhoud met vertegenwoordigers van de Wegen Autoriteit Suriname een update gekregen van de huidige stand van zaken omtrent het aan te leggen voetpad voor visueel beperkten. Volgens de Wegen Autoriteit zal nog rond mei 2019 een aanvang gemaakt worden met de aanleg van een voetpad vanaf de NSBS tot de J.A. Pengelstraat. Het voetpad zal blinden en slechtzienden in staat stellen de NSBS veilig te bereiken. De aanvraag voor dit project loopt vanaf het jaar 2013.

Clifton Richardson en Patricia Brewster hebben op donderdag 28 februari 2019 een presentatie gehouden voor patiënten en begeleiders van het Revalidatie Centrum. Ze hebben o.a. verteld hoe het is om te leven met een visuele beperking en welke mogelijkheden er zijn voor visueel beperkten. Clifton en Patricia zijn lid van de NSBS Cliënten Ondersteuningsgroep KRAKA.