Nieuws

Op 1 mei 2019 heeft een vertegenwoordiging van WINGS of Support (WOS), tijdens hun driedaags bezoek aan Suriname, ondanks hun druk programma, nog tijd kunnen maken om een bezoek te brengen aan de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname.

De dames Hilde Vas, Hanna Paul van WOS hebben door tussenkomst van een trouwe NSBSvriendin Ellen Teunissen- Jonkers, inhoud gegeven aan dit voor ons waardevolle bezoek.

Wings of Support is een onafhankelijk, particulier initiatief van medewerkers van de KLM groep. Zij helpen kinderen op de bestemmingen waar de KLM vluchten naar uitvoert Zij bieden hulp door middel van het faciliteren van onderwijs, opvang en medische hulp. Hiermee wil Wings of Support een duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven van kinderen bewerkstelligen in hun eigen leefomgeving. Het ondersteunen van lokale hulpprojecten op bestemmingen gebeurt met financiële steun van onze donateurs en sponsors.

Het doel van dit bezoek van WOS was tweeledig. De dames hebben zich kunnen oriënteren op de staat van een eerder door WOS gefinancierd project: een toilettengroep voor de Louis Braille school.

Daarnaast heeft de WOS-vertegenwoordiging gesprekken gevoerd met het bestuur over het indienen van een nieuwe projectaanvraag; deze aanvraag zal gericht zijn op faciliteiten voor “Vroegbelegeiding” van kinderen met een visuele beperking.

Op het terrein van de NSBS vond op dinsdag 30 april 2019 de eerste steenlegging plaats van een nieuw gebouw. De inzegening werd gedaan door bisschop Karel Choennie, tevens bestuurslid van de NSBS.

In het nieuwe gebouw zullen de blinde- en slechtziende Shiatsu masseurs hun klanten op professionelere wijze kunnen behandelen. In het ander deel van het gebouw wordt de unit Begeleiding van de NSBS gehuisvest. Hierin komen o.a. de begeleiding en observatie van blinde en slechtziende kinderen van 0 tot 6 jaar (de zgn. vroegbegeleiding) en de intake van nieuwe cliënten.

Staatsolie N.V. heeft, door tussenkomst van Stichting Within, op 13 december 2018 een donatie van USD 65.000,-- toegezegd aan de NSBS voor de nieuwbouw. Het streven is het gebouw in september a.s. gereed te hebben.

Haidee Plukaard-Halfhide, coördinator van het Taalproject van Stichting Beter Zien Anders Kijken, https://beterzienanderskijken.nl/index.php, heeft twee bezoekjes gebracht aan de NSBS. Er zijn daarbij oriënterende gesprekken gevoerd om tot een vorm van samenwerking te komen.

 

Het team van de NSBS heeft op 13 maart 2019 een bezoek gebracht aan Cabendadorp in het district Para. Het doel was het registreren van mensen met een visuele beperking. Het initiatief kwam van basja Danny Toenae, die zelf blind is. De gegevens van de mensen zijn opgenomen en na verkrijging van de juiste informatie van de oogarts, zal het verdere traject worden uitgestippeld.

De NSBS heeft op dinsdag 12 maart 2019 een bezoekje gebracht aan de Annie crèche. Deze crèche heeft twee visueel beperkte pupillen. De samenwerking zal verstevigd worden waarbij kennis en expertise uitgewisseld zal worden. De NSBS overhandigde vier poppen aan de verschillende groepen. De poppen waren een donatie van mevrouw Tiny Debie (Nederland).