Nieuws

Staatsolie N.V. heeft op haar 39ste jaardag, 13 december 2019, een HSEC Day georganiseerd voor het personeel op het Flora Hoofdkantoor.

De focus van die dag was: “Aandacht vragen voor mensen met een visuele beperking”. In een pikdonkere trainingszaal werden ongeveer 150 medewerkers, inclusief de directeur Rudolf Elias, door blinden en slechtzienden van de NSBS naar hun plek gebracht. Djaleesa van Hetten en Maikel Sabajo, beiden blind, vertelden openhartig hun levensverhaal en de aanwezigen mochten vragen stellen. Staatsolie heeft een inclusiviteitsbeleid waarbij ze voorstander zijn van gelijke kansen voor een ieder ongeacht ras, geloof of beperking.

De NSBS leden hebben een sessie over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals (SDGs) bijgewoond. De sessie is verzorgd door het Ministerie van Regionale Ontwikkeling i.s.m. de UNDP.

De doelgroep van de NSBS was verdeeld in twee groepen en er werd flink gediscussieerd over de doelen. Aanwezig waren ook de UNDP Deputy Resident Representative Mevr. dr. Margaret Jones-Williams en de directeur van het Directoraat Regionale Ontwikkeling Dhr. drs. Wilco Finisie.

De SDGs zijn een verzameling van 17 globale doelstellingen, aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2015.

De SDGs zijn bedoeld om sociale en economische ontwikkeling ter hand te nemen, waaronder armoede, honger, gezondheid, onderwijs, opwarming van de aarde, gendergelijkheid, water, sanitatie, energie, verstedelijking, milieu en sociale rechtvaardigheid.

Kirtie (MULO 4) en Kyomie (MULO 3), twee vriendinnen en ex leerlingen van de Louis Brailleschool, zijn beiden geslaagd voor het toelatingsexamen HAVO/VWO. Kirtie wordt studente van VWO4 en Kyomie gaat naar Lyceum 2. Proficiat!

De NSBS geeft met trots aan dat er weer een nieuwsbrief opgemaakt is in een nieuwe vorm. De laatste nieuwsbrief kwam uit op 1 april 2000, geschreven door Anjani Mahes. De nieuwe nieuwsbrief is opgemaakt door Ank Kuipers. We hopen minimaal tweemaal per jaar een nieuwsbrief uit te brengen met nieuws over de stichting en de doelgroep.

Nieuwsbrief

In maart 2018 moesten wij afscheid nemen van onze stonfutu, onze rots in de branding, Letitia Maria Thijm (LMT).

Zij heeft 18 jaar lang haar krachten gegeven aan de NSBS, als ondervoorzitter van het bestuur. Zij heeft zicht optimaal ingezet voor het mede bepalen en de uitvoering van het beleid en voor een onafhankelijke positie van de stichting.

Ter nagedachtenis aan onze Titia en in lijn met haar droom voor de stichting, is het fonds LMT Vrienden van de NSBS opgezet. Bestuur, medewerkers en vooral de doelgroep hopen en bidden dat er bij de oprichting van dit fonds harten geraakt zullen worden – in en buiten Suriname.

Zoals u zult begrijpen, is er voor zowel de reguliere exploitatie als de projecten geld nodig. De overheid betaalt de salarisssen van leraren en enkele andere medewerkers, maar alle projectkosten en een groot deel van de vaste uitgaven komen voor rekening van de NSBS. De stichting is sterk afhankelijk van personen en bedrijven die haar doelstelling en doelgroep een goed hart toedragen.

Wanneer wij mogen rekenen op uw structurele of eenmalige donatie, is de instandhouding van dit mooie en nuttige instituut gegarandeerd. Het bestuur zal alle donateurs middels een nieuwsbrief minimaal twee keer per jaar informeren over de activiteiten en projecten van de NSBS. Zo kunt u volgen waaraan wij uw schenking besteden.