Nieuws

Kirtie (MULO 4) en Kyomie (MULO 3), twee vriendinnen en ex leerlingen van de Louis Brailleschool, zijn beiden geslaagd voor het toelatingsexamen HAVO/VWO. Kirtie wordt studente van VWO4 en Kyomie gaat naar Lyceum 2. Proficiat!

De NSBS geeft met trots aan dat er weer een nieuwsbrief opgemaakt is in een nieuwe vorm. De laatste nieuwsbrief kwam uit op 1 april 2000, geschreven door Anjani Mahes. De nieuwe nieuwsbrief is opgemaakt door Ank Kuipers. We hopen minimaal tweemaal per jaar een nieuwsbrief uit te brengen met nieuws over de stichting en de doelgroep.

Nieuwsbrief

In maart 2018 moesten wij afscheid nemen van onze stonfutu, onze rots in de branding, Letitia Maria Thijm (LMT).

Zij heeft 18 jaar lang haar krachten gegeven aan de NSBS, als ondervoorzitter van het bestuur. Zij heeft zicht optimaal ingezet voor het mede bepalen en de uitvoering van het beleid en voor een onafhankelijke positie van de stichting.

Ter nagedachtenis aan onze Titia en in lijn met haar droom voor de stichting, is het fonds LMT Vrienden van de NSBS opgezet. Bestuur, medewerkers en vooral de doelgroep hopen en bidden dat er bij de oprichting van dit fonds harten geraakt zullen worden – in en buiten Suriname.

Zoals u zult begrijpen, is er voor zowel de reguliere exploitatie als de projecten geld nodig. De overheid betaalt de salarisssen van leraren en enkele andere medewerkers, maar alle projectkosten en een groot deel van de vaste uitgaven komen voor rekening van de NSBS. De stichting is sterk afhankelijk van personen en bedrijven die haar doelstelling en doelgroep een goed hart toedragen.

Wanneer wij mogen rekenen op uw structurele of eenmalige donatie, is de instandhouding van dit mooie en nuttige instituut gegarandeerd. Het bestuur zal alle donateurs middels een nieuwsbrief minimaal twee keer per jaar informeren over de activiteiten en projecten van de NSBS. Zo kunt u volgen waaraan wij uw schenking besteden.

Op 1 mei 2019 heeft een vertegenwoordiging van WINGS of Support (WOS), tijdens hun driedaags bezoek aan Suriname, ondanks hun druk programma, nog tijd kunnen maken om een bezoek te brengen aan de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname.

De dames Hilde Vas, Hanna Paul van WOS hebben door tussenkomst van een trouwe NSBSvriendin Ellen Teunissen- Jonkers, inhoud gegeven aan dit voor ons waardevolle bezoek.

Wings of Support is een onafhankelijk, particulier initiatief van medewerkers van de KLM groep. Zij helpen kinderen op de bestemmingen waar de KLM vluchten naar uitvoert Zij bieden hulp door middel van het faciliteren van onderwijs, opvang en medische hulp. Hiermee wil Wings of Support een duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven van kinderen bewerkstelligen in hun eigen leefomgeving. Het ondersteunen van lokale hulpprojecten op bestemmingen gebeurt met financiële steun van onze donateurs en sponsors.

Het doel van dit bezoek van WOS was tweeledig. De dames hebben zich kunnen oriënteren op de staat van een eerder door WOS gefinancierd project: een toilettengroep voor de Louis Braille school.

Daarnaast heeft de WOS-vertegenwoordiging gesprekken gevoerd met het bestuur over het indienen van een nieuwe projectaanvraag; deze aanvraag zal gericht zijn op faciliteiten voor “Vroegbelegeiding” van kinderen met een visuele beperking.

Op het terrein van de NSBS vond op dinsdag 30 april 2019 de eerste steenlegging plaats van een nieuw gebouw. De inzegening werd gedaan door bisschop Karel Choennie, tevens bestuurslid van de NSBS.

In het nieuwe gebouw zullen de blinde- en slechtziende Shiatsu masseurs hun klanten op professionelere wijze kunnen behandelen. In het ander deel van het gebouw wordt de unit Begeleiding van de NSBS gehuisvest. Hierin komen o.a. de begeleiding en observatie van blinde en slechtziende kinderen van 0 tot 6 jaar (de zgn. vroegbegeleiding) en de intake van nieuwe cliënten.

Staatsolie N.V. heeft, door tussenkomst van Stichting Within, op 13 december 2018 een donatie van USD 65.000,-- toegezegd aan de NSBS voor de nieuwbouw. Het streven is het gebouw in september a.s. gereed te hebben.