Nieuws

Marciano Rampersad bedankte de Soosleden op 15 november 2018 voor hun medewerking de afgelopen jaren. Met behulp van informatie verkregen uit de doelgroep, rondde hij zijn afstudeerproject met succes af. De titel van zijn thesis is: “Careers of Visually Impaired and Blind people”. Hiermee verkreeg hij de titel van Master of Science in Education and Research for Sustainable Development.

Sandra Smit, bestuurslid van de NSBS, heeft op 28 oktober 2018 afscheid genomen van het bestuur. Sandra fungeerde enkele jaren als lid. Voor haar vertrek heeft zij het gedenkboek in verband met NSBS 50 jaar, in elkaar gezet.

De Ambulante Onderwijskundige Begeleiding (AOB) heeft in de periode oktober/november 2018 enkele presentaties verzorgd op het NATIN, MULO Hockeystraat en Illse Labadie school. Op deze scholen worden leerlingen met een visuele beperking begeleid door de AOB. De leerkrachten van deze scholen zijn ingelicht over de werkwijze van de AOB, het verzorgen van onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking, hulpmiddelen etc.

De Ambulante Onderwijskundige Begeleiding (AOB) heeft op zaterdag 27 oktober 2018 een motivatiedag georganiseerd voor leerlingen met een visuele beperking in het regulier onderwijs. De sprekers waren: Roche (vrijwilliger), Hilliante (moeder), Sharon (slechtziende), Sefanja (slechtziende). 

De Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname (NSBS) stelt blinden en slechtzienden in Suriname in de gelegenheid om verder aan hun eigen ontwikkeling te werken. De NSBS heeft met behulp van het Kansfonds een klein fonds gecreëerd waarbij blinden en slechtzienden de mogelijkheid hebben een iPhone of laptop te lenen voor een periode van drie jaren. In deze fase is er financiering beschikbaar voor 15 apparaten.