ICTInformatie en Communicatie Technologie

Het doel van deze unit is om de mens met een visuele beperking in de gelegenheid te stellen om computervaardigheden aan te leren, om zo ook hun weg te kunnen vinden in de globaliserende wereld.

De unit fungeert als leslokaal en is uitgerust met tien werkplekken, waarvan acht (8) voor de cursisten.

Er wordt gebruik gemaakt van het programma Super Nova dat toegerust is met opties voor vergroting, spraak en braille.

Naast het volgen van lessen, kan er ook gebruik gemaakt worden van internetfaciliteiten.

Om vervoerskosten te drukken, worden meerdere lesuren aan elkaar gekoppeld zodat een persoon twee of zelfs meer uren per dag computerles volgt, in plaats van de uren te versnipperen over twee dagen.

De lessen worden in de ochtenduren verzorgd van 8.00 uur tot 12.30 uur en op de dinsdag- en woensdagmiddag.