Nieuws

De ceremoniële aanleg van een voetpad voor visueel beperkten, heeft vandaag plaatsgevonden. Dit voetpad zal speciaal aangepast zijn aan de behoeften van mensen met een visuele beperking. Het zal aangelegd worden vanaf de NSBS in de Dr. S. Redmondstraat tot de hoek met de J.A. Pengelstraat.

De uitvoering ligt in handen van de Wegenautoriteit Suriname. De werkzaamheden zullen ongeveer twee maanden duren. Met dit project wordt een droom die in 2013 begon, werkelijkheid.

 

 

De Stichting Women United Suriname (WUS) heeft i.s.m. de UNDP een bewustwordingscampagne gelanceerd in verband met de algemene vrije en geheime verkiezingen op 25 mei 2020.

De campagne is gericht op mensen met een visuele- en gehoor beperking. Op verschillende manieren zal er informatie verstrekt worden en er is een speciale Facebookpagina ontworpen hiervoor.

Staatsolie N.V. heeft op haar 39ste jaardag, 13 december 2019, een HSEC Day georganiseerd voor het personeel op het Flora Hoofdkantoor.

De focus van die dag was: “Aandacht vragen voor mensen met een visuele beperking”. In een pikdonkere trainingszaal werden ongeveer 150 medewerkers, inclusief de directeur Rudolf Elias, door blinden en slechtzienden van de NSBS naar hun plek gebracht. Djaleesa van Hetten en Maikel Sabajo, beiden blind, vertelden openhartig hun levensverhaal en de aanwezigen mochten vragen stellen. Staatsolie heeft een inclusiviteitsbeleid waarbij ze voorstander zijn van gelijke kansen voor een ieder ongeacht ras, geloof of beperking.

De NSBS leden hebben een sessie over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals (SDGs) bijgewoond. De sessie is verzorgd door het Ministerie van Regionale Ontwikkeling i.s.m. de UNDP.

De doelgroep van de NSBS was verdeeld in twee groepen en er werd flink gediscussieerd over de doelen. Aanwezig waren ook de UNDP Deputy Resident Representative Mevr. dr. Margaret Jones-Williams en de directeur van het Directoraat Regionale Ontwikkeling Dhr. drs. Wilco Finisie.

De SDGs zijn een verzameling van 17 globale doelstellingen, aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2015.

De SDGs zijn bedoeld om sociale en economische ontwikkeling ter hand te nemen, waaronder armoede, honger, gezondheid, onderwijs, opwarming van de aarde, gendergelijkheid, water, sanitatie, energie, verstedelijking, milieu en sociale rechtvaardigheid.

Kirtie (MULO 4) en Kyomie (MULO 3), twee vriendinnen en ex leerlingen van de Louis Brailleschool, zijn beiden geslaagd voor het toelatingsexamen HAVO/VWO. Kirtie wordt studente van VWO4 en Kyomie gaat naar Lyceum 2. Proficiat!