Nieuws

De NSBS heeft een nieuwe voorzitter

Op 12 oktober 2021 heeft een wisseling van functies binnen het NSBS Bestuur plaats gevonden. Karin Blufpand heeft na een onafgebroken periode van bijna 19 jaar de voorzittershamer overgedragen aan Erla Cambridge. De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:

Erla Cambridge - voorzitter

Karin Blufpand - ondervoorzitter

Evangeline Blackman-Dulder - secretaris

Eunice Kleine - penningmeester

Karel Choennie - lid

Mevrouw Erla Cambridge is al geruime tijd Bestuurslid van de NSBS en is met veel enthousiasme gestart in haar nieuwe rol. Het bestuur bedankt Karin Blufpand voor de vele jaren van inzet als voorzitter en wenst Erla Cambridge veel succes toe in haar nieuwe bestuursfunctie.

 

Om het nieuwe jaar op passende wijze in te luiden, kwamen het bestuur van de NSBS, de directeur en ondersteuner op 8 januari 2022 bijeen bij het bestuurslid, Bisschop Karel Choennie. 

Bij deze gelegenheid werd de expositie ‘Het kleurrijke roomse leven’ bezocht. De bisschop voorzag de 32 door Michael Wong Loi Sing ontworpen kazuifels van een toelichting. Elk kazuifel is een kunstwerk op zich. Ook de diverse priesterlijke gewaden werden toegelicht.

 

Vandaag, vrijdag 3 september 2021, heeft de Louis Brailleschool de ouders uitgenodigd voor een ouderochtend en herinschrijving van hun kind. De schoolrapporten zijn uitgereikt en de ouders konden in gesprek gaan met de leerkracht. Het team van de Louis Brailleschool zal de komende week het schooljaar afronden.

De NSBS kreeg de volgende informatie toegestuurd van Tim van der Sluis, Business Developer bij AYES:

AYES is een startup die een mobiele applicatie ontwikkelt om blinden en slechtzienden op een veilige manier van A naar B te brengen. Onze software analyseert de omgeving, helpt met het ontwijken van obstakels en bepaalt wanneer het veilig is om over te steken. Al deze informatie wordt teruggegeven via audio feedback. Wij hebben een enquête opgesteld om de noden van blinden en slechtziende te kunnen inschatten. Op het einde van de enquête kan je je gegevens achterlaten zodat we je kunnen contacteren om het product te testen. Het invullen van de enquête zou ons enorm helpen. Alvast bedankt!

 https://forms.gle/dqRzb9yT8CjRLNU8A

 

-

Henk van der Zwan, Nederlandse ambassadeur in Suriname, overhandigde op 29 juli 2021 het boek ‘Oog in oog met Paramaribo’, aan de NSBS. De auteur Eric Kastelein heeft dit boek in audiovorm laten omzetten, speciaal voor de visueel beperkten in Suriname. Het boek werd in ontvangst genomen door Mgr. Karel Choennie, bestuurslid van de NSBS.  de overige gasten waren Tessa Leuwsha en Johan. M.L Roozer, Beleidsadviseur op het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De aanwezigen ontvingen het jubileumboek van de NSBS ’50 jaar Blinden Zien en Zorgen’. De ambassadeur toonde zich zeer geïnteresseerd in het werk van de NSBS en kreeg na afloop een rondleiding.