Nieuws

De NSBS heeft op 31 mei 2021 dertig Surinaamse kinderverhalen in luisterboeken vorm ontvangen. Deze verhalen zijn gedoneerd door Arki Wan Tori. Het doel van Arki Wan Tori is om Surinaamse verhalen te vertellen aan de Nederlands sprekende jeugd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van reeds gepubliceerde Surinaamse kinderverhalen, alsook nog niet eerder verschenen verhalen. De doelgroep is van 0 tot 11 jaar.

De boeken zijn op USB stick geplaatst in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur. Hierdoor zijn de verhalen toegankelijker voor elk kind en wordt het voorlezen bevorderd.

Oproep voor registratie ondernemerschapstrainingen voor mensen met een beperking


De Alliantie voor Decent Work voor mensen met een beperking, heeft als doel de leefomstandigheden van deze groep te verbeteren. De Alliantie is een samenwerkingsverband tussen het bedrijfsleven, de Overheid, internationale donor organisaties en maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met personen met een beperking. 
Sinds haar oprichting in 2018 heeft de Alliantie getracht in te spelen op het sterk verlangen onder deze groep om zoveel als mogelijk zelf te kunnen voorzien in de eigen levensbehoeften.
Via de Basic Needs Trust Fund (BNTF) biedt de Alliantie ook dit jaar kosteloze toegang tot praktijkgerichte trainingen op het gebied van ondernemerschap en vaktrainingen zoals schilderen, assistent constructiewerker, computer hardware level 1 en 2 en waar mogelijk materiaal ter versterking of opstarten van een onderneming.

Geïnteresseerden kunnen zich rechtstreeks bij de trainingsinstellingen laten registreren, te weten Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) op het nummer 8994344 en Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) op het nummer 457644.
U kunt zich tevens ook aanmelden bij de NSBS.
De trainingen starten de eerste week van juni. Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt.  

Deze publicatie (2020, LP Publishers) is een herinneringserfgoed en bevat 111 verhalen over bijzondere mensen en gebeurtenissen in Suriname.

De auteur, Eric Kastelein, heeft de Koninklijke Bibliotheek (Nederland) bereid gevonden, na toestemming van de rechthebbenden, het audioboek beschikbaar te stellen voor de gebruikers van de bibliotheek van de NSBS. Het audioboek zal op 3 juni 2021 worden overhandigd door de Nederlandse ambassadeur, Henk van der Zwan.

Een radio interview met Eric kastelein is hieronder te beluisteren.

Interview met Eric Kastelein

De opnames van het radioprogramma Breniman Tori i.s.m. SMV, vinden normaal voortgang. Deze maand zal worden gesproken over micro ondernemerschap. De uitzending is op woensdag 28 april 2021 via Radio Apintie om 18.15 uur.  De gasten zijn Etienne Etman, directeur van Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) en Reginaldo Josefath, micro ondernemer. Eerdere uitzendingen zijn te beluisteren via Links & Media -> Radioprogramma's

De NSBS en de Stichting Arbeidsmobilisatie & Ontwikkeling (SAO) zijn partners binnen de Alliantie voor Decent Work voor mensen met een beperking. In het kader van het Basic Need Trust Fund (BNTF) project zullen mensen met een beperking zich kosteloos kunnen registreren voor het volgen van trainingen. De SAO zal o.a. de training Computer hardware verzorgen. In dit kader waren de heer A. Bruyning (ICT) en mw. Anisjah Tamsiran – Saridjan (Onderdirecteur Vaktrainingen) op woensdag 14 april 2021 ter oriëntatie bij de ICT afdeling van de NSBS. Patricia Brewster, computerdocent bij de NSBS heeft o.a. aangegeven waarmee rekening gehouden kan worden bij het trainen van visueel beperkten. Patricia is zelf slechtziend.