Het bestuur van de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname (NSBS) bestaat uit:

  1. Erla Cambridge, Voorzitter
  2. Karin Blufpand, Ondervoorzitter
  3. Evangeline Blackman-Dulder, Secretaris
  4. Eunice Kleine, Penningmeester
  5. Karel Choennie, Lid

     

De organisatie wordt voorlopig ondersteund door een Interim Management Team.

Het team van de NSBS bestaat uit coördinatoren, een administratieve kracht, leerkrachten voor de Louis Brailleschool, ICT-unit, bibliotheek, Ambulante Onderwijskundige Begeleiding (AOB), job coaches en onderhoudspersoneel.

In totaal zijn er 23 personen werkzaam bij de NSBS.

Het werk van de stichting wordt verder ondersteund door een groep van vrijwilligers die actief zijn in Volwassenen Soos en bij diverse activiteiten.