Nieuws

De Alliantie voor Decent Work voor mensen met een beperking heeft op 14 augustus 2018 enkele  apparaten, waaronder een diepvriezer, overhandigd aan Reginaldo Josefath. Josefath is klein ondernemer en voorziet in zijn levensonderhoud door het maken en verkopen van ijsjes en verkopen van andere snacks. Met de apparaten kan Josefath op grotere schaal produceren. De apparaten zijn gekocht met gelden van de UNDP.  De vertegenwoordiger van de UNDP, Mr. Alexis Armstrong was aanwezig bij de overhandiging, evenals vertegenwoordigers van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, ministerie van Arbeid, Stichting Kennedy, Stichting Unu Pikin. Vrijdag 10 augustus jl. zijn er gereedschappen overhandigd aan Herbert Alim in Nickerie. Er zullen nog twee leden van de NSBS ondersteund worden binnen dit project.

Vijf leerlingen van de Louis Brailleschool hebben op vrijdag 10 augustus 2018 hun zwemdiploma A behaald. Radjiv, Alex, Furgill, Mikreno en Charissa hebben met behulp van hun instructeurs Zabdai Zamuel en Usha Wijnalduim-Emanuelson, dit succes kunnen behalen. De kinderen zwemmen elke vrijdag in het zwembad Oase. Dit project werd voorheen getrokken door de vrijwilligers: mevrouw Pigot en de heer Reinier Coutinho. 

Kirtie Binda, Salvatorschool, MULO klas 3, is geslaagd voor het toelatingsexamen HAVO/VWO. Proficiat, Kirtie en familie.

De NSBS mocht op 25 juli 2018 een bedrijfsbezoek brengen aan de Food and Agriculture Industries N.V. te Jarikaba in het district Saramacca. Het doel was om op locatie na te gaan of er geschikte arbeidsmogelijkheden waren voor de visueel beperkten.

 

 

Leden van de doelgroep van de NSBS hebben een stuurgroep opgericht.

De stuurgroep heeft als algemeen doel: het fungeren als intermediair tussen de NSBS en de rest van de doelgroep, het peilen van de behoeften van de doelgroep en het initiëren en of ondersteunen van activiteiten t.bv. de doelgroep.

De groep is onder leiding van Paulus Asoiti en de andere leden zijn: Clifton Richardson, Reginaldo Josefath, Morcio Adjako, Edward Moekamat, Sefanja Hankers en Patricia Brewster. De stuurgroep heeft als eerste activiteit een culturele viering georganiseerd in het kader van 155 jaar Afschaffing Slavernij in Suriname.