Sponsors

Quota International heeft wederom een donatie geschonken aan de NSBS. Op 14 maart 2019 mocht Karin Blufpand, voorzitter van het NSBS Bestuur, een symbolische cheque in ontvangst nemen. De donatie is ten behoeve van de aanschaf van een keukenblok voor het nieuwe NSBS/Shiatsu gebouw.

De Louis Brailleschool mocht ook een donatie in ontvangst nemen voor de aankoop van een filekast en een kopieermachine.

Subisco

De NSBS heeft in januari 2019 donaties ontvangen van Subisco International en de Stichting voor Bostoezicht en Bosbeheer (SBB).  De sponsoren worden van harte dankgezegd voor hun geste.

 

 

Siska van der Ven, een ‘ston futu’ van de Shiatsu massage werd op zaterdag 9 februari 2019, begraven. Siska had samen met Eef Lim A Po Shiatsu massage geleerd aan blinden en slechtzienden zodat zij zelfstandig konden functioneren.

De familie van Siska heeft een bedrag van SRD 4.000,-- geschonken aan de NSBS. Dit is een deel van het geld dat is verkregen op de rouwdienst. De NSBS dankt de familie voor deze geste en wenst hun heel veel sterkte toe. Het geld zal een passende bestemming krijgen.

De NSBS heeft op 28 juni 2018 uit handen van de Soroptimist International Club Paramaribo een cheque van SRD 5.000,-- ontvangen. De NSBS is de club zeer erkentelijk hiervoor.

De NSBS zorgt voor het vergroten van schoolboeken en ander schoolmateriaal voor slechtziende leerlingen. Er was behoefte aan een nieuwe kopieermachine en het Assuria Community Fund heeft daarin voorzien. De machine is op 9 mei 2018 geleverd door Zenobia N.V.