Sponsors

De NSBS heeft op 28 juni 2018 uit handen van de Soroptimist International Club Paramaribo een cheque van SRD 5.000,-- ontvangen. De NSBS is de club zeer erkentelijk hiervoor.

De NSBS zorgt voor het vergroten van schoolboeken en ander schoolmateriaal voor slechtziende leerlingen. Er was behoefte aan een nieuwe kopieermachine en het Assuria Community Fund heeft daarin voorzien. De machine is op 9 mei 2018 geleverd door Zenobia N.V.

De NSBS mocht van de studenten van Hogeschool inHolland, School of Social Work een aantal artikelen in ontvangst nemen. De studenten hadden op 3 mei 2018 een bezoek aan de stichting gebracht. De geste bestond uit o.a. schoolartikelen en muziekinstrumenten.

De NSBS heeft wederom met dankbaarheid een donatie ontvangen van STEPS N.V. Deze trouwe donateur wordt van harte bedankt.

De NSBS heeft voor de tweede keer grootletterboeken ontvangen van Stichting Corantijn. Het gaat hierbij om achttien dozen. Een deel zal worden geplaatst in de bibliotheek. Een ander deel zal geschonken worden aan andere instellingen die een grootletterboek ook goed kunnen gebruiken zoals bejaardentehuizen.