Sponsors

Mevrouw Tiny Debie heeft een twintigtal poppen geschonken aan de NSBS. De poppen (inclusief zelfgemaakte kleding) kunnen goed gebruikt worden door de kinderen. De poppen zijn afgegeven aan de Louis Brailleschool. De bibliotheek heeft ook enkele exemplaren met de bedoeling een themales te doen.

Lions Club Paramaribo Ready heeft op 24 maart 2018 een vijftal witte stokken gedoneerd aan de doelgroep van Nickerie. Dit vond plaats tijdens de afsluiting van het project Power to make a difference.

De NSBS heeft uit handen van mevrouw Gangaram Panday een braillemachine ontvangen. We danken haar hartelijk hiervoor. De doelgroep zal het goed kunnen gebruiken.

De NSBS heeft van Mevouw Herfst een donatie gehad ter stimulering van de vroegbegeleiding. De vroegbegeleiding is bedoeld om ouders van kinderen met een visuele beperking van 0 tot 6 jaar te begeleiden zodat de ontwikkeling van het kind vroeg op gang komt.

De NSBS heeft artikelen ontvangen voor de doelgroep.

De Stichting Samen Werken voor Suriname heeft o.a. schoeisel en matrassen geschonken.