Activiteiten

Er is op vrijdag 5 maart 2021 opnieuw een bezoek gebracht aan Cabendadorp in het district district Para. Het verzoek voor een follow up komt van basja Danny Toenae, die zelf blind is en cliënt van de NSBS. De NSBS had in maart 2019 reeds een bezoek gebracht aan dit dorp en intakegesprekken gevoerd met acht dorpsbewoners met een oogaandoening. Het doel van het bezoek was om de status van deze mensen anno 2021 na te gaan en op welke wijze de NSBS verder kan begeleiden. De aanwezige bewoners kregen elk een donatie van een gulle gever.

In het kader van de Internationale Dag van de vrouw op 8 maart 2021, mocht het personeel van de NSBS enkele metingen doen. Tanya Frijmersum van de Surinaamse Vereniging voor Fysiotherapie berekende de Body Mass Index (BMI) en vetpercentage. De medewerkers kregen enkele tips mee om een gezonde levensstijl te bevorderen. 

In verband met de Dag voor de mens met een beperking (3 december) is de doelgroep in de bloemetjes gezet. Bianca Graskamp en Peter Lau (Lucky Twins) hebben met hun Charity Project ook dit jaar de mensen met een beperking een leuke dag bezorgd op het terrein van Lucky Twins. De leerlingen van de Louis Brailleschool mochten op school een cadeau in ontvangst nemen.

 

Een team van de NSBS heeft op 27 november 2019 informatie sessies gehouden in Albina en wel op de Openbare School 2. Leerlingen en leerkrachten van de 4e, 5e en 6e klas maakten kennis met de mogelijkheden die de NSBS biedt aan mensen met een visuele beperking. In oktober jl. was een bezoek gebracht aan Moengo i.v.m. de Witte Stokkendag.

Er werd ook contact gemaakt met de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) in Albina.  Er is o.a. gesproken over het voor komen van mensen met een visuele beperking in het gebied. Het contact zal onderhouden worden met de aanwezige arts, dr. C. Rozenblad.

Op 15 oktober wordt wereldwijd de Witte Stokkendag gevierd. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor de witte stok, het symbool voor blinden en slechtzienden. De witte stok stelt deze groep in staat om zich zelfstandig te oriënteren en voort te bewegen. De witte stok is een belangrijk hulpmiddel.

De NSBS heeft in Moengo in het district Marowijne, informatie en bewustwordingsactiviteiten uitgevoerd. Deze activiteiten vonden plaats op de Waaldijkschool 1 en 2 en op de Barronschool. De Districtscommissaris van Moengo, Kenya Pansa, was hierbij ook aanwezig. Het hoogtepunt was natuurlijk geblinddoekt met behulp van de witte stok, de straat oversteken. Een stukje realiteit voor blinden en slechtzienden.