Subisco

De NSBS heeft in januari 2019 donaties ontvangen van Subisco International en de Stichting voor Bostoezicht en Bosbeheer (SBB).  De sponsoren worden van harte dankgezegd voor hun geste.