Op 12 april 2022 is in Nederland de Stichting Vrienden van de NSBS opgericht. Deze stichting is in het leven geroepen door een aantal mensen die hart hebben voor mensen met een visuele beperking en affiniteit hebben met Suriname. Het doel van de stichting is de NSBS vanuit Nederland te ondersteunen, voornamelijk door het werven van fondsen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Marianne Bogaard, voorzitter
  • Hardy van Coblijn, penningmeester
  • Astrid Waltmans, secretaris
  • Renée Wezel, lid

Op dit moment verkeert de Stichting Vrienden van de NSBS in een opstartfase. Meer informatie over haar activiteiten volgt zo spoedig mogelijk.

Bestuur, directie, medewerkers en vrijwilligers van de NSBS kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.

Paramaribo, 10 mei 2022