De Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname (NSBS) heeft op donderdag 30 april 2020 het 1e looppad voor mensen met een visuele beperking geopend.

De Wegenautoriteit Suriname was op verzoek van de NSBS gestart met de aanleg van dit looppad, speciaal aangepast aan de doelgroep. Het pad loopt van de NSBS naar de J.A. Pengelstraat.

De 1e steenlegging vond plaats op donderdag 6 februari jl.

De NSBS dankt een ieder die heeft bijgedragen tot de realisatie van dit pad.