De NSBS leden hebben een sessie over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals (SDGs) bijgewoond. De sessie is verzorgd door het Ministerie van Regionale Ontwikkeling i.s.m. de UNDP.

De doelgroep van de NSBS was verdeeld in twee groepen en er werd flink gediscussieerd over de doelen. Aanwezig waren ook de UNDP Deputy Resident Representative Mevr. dr. Margaret Jones-Williams en de directeur van het Directoraat Regionale Ontwikkeling Dhr. drs. Wilco Finisie.

De SDGs zijn een verzameling van 17 globale doelstellingen, aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2015.

De SDGs zijn bedoeld om sociale en economische ontwikkeling ter hand te nemen, waaronder armoede, honger, gezondheid, onderwijs, opwarming van de aarde, gendergelijkheid, water, sanitatie, energie, verstedelijking, milieu en sociale rechtvaardigheid.