Mediation is een tool voor het oplossen van conflicten als partijen er zelf niet (meer) uit komen. De Mediationgroep Suriname zal de mensen met een visuele beperking informeren over het belang van mediation. Zij worden hierdoor in staat gesteld er ook gebruik van te maken. De presentaties worden gehouden op 17 en 24 maart 2022 in de Volwassenen Soos.