Er is op vrijdag 5 maart 2021 opnieuw een bezoek gebracht aan Cabendadorp in het district district Para. Het verzoek voor een follow up komt van basja Danny Toenae, die zelf blind is en cliënt van de NSBS. De NSBS had in maart 2019 reeds een bezoek gebracht aan dit dorp en intakegesprekken gevoerd met acht dorpsbewoners met een oogaandoening. Het doel van het bezoek was om de status van deze mensen anno 2021 na te gaan en op welke wijze de NSBS verder kan begeleiden. De aanwezige bewoners kregen elk een donatie van een gulle gever.