Het Kansfonds heeft in 2018 een bedrag van €15.000 beschikbaar gesteld aan de NSBS om daarmee hulpmiddelen aan te schaffen voor haar doelgroep. Na een registratieperiode zijn personen geselecteerd die konden aantonen dat zij een hulpmiddel nodig hadden ter ondersteuning van hun studie, werk of onderneming. Het hulpmiddel zou hierbij een wezenlijke bijdrage leveren aan hun verdere ontwikkeling. Het idee voor dit project was afkomstig van twee leden van de doelgroep zelf.

De hulpmiddelen zijn op 12 juli 2019 uitgereikt. Vijftien personen hebben een laptop ontvangen en twaalf hebben een smartphone in handen gekregen. Een vertegenwoordiger van het Kansfonds, Annemarie Guicherit en een lid van de Alliantie voor Decent Work, Renate Wartes, waren aanwezig bij de uitreiking. De middelen zijn in bruikleen afgestaan. De mensen hebben een overeenkomst gesloten met de NSBS en hebben zich gecommitteerd om aanvullende trainingen te volgen en op regelmatige basis aan te geven wat hun vorderingen zijn. Het project is hiermee succesvol afgesloten.