Projecten

De voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe NSBS/Shiatsu gebouw zijn in volle gang. In afwachting op de bouwvergunning is het oude gebouw afgebroken en opgeruimd. Het oude gebouw is geschonken aan het Maria Internaat. De bouw wordt gefinancierd door Staatsolie N.V.

 

De NSBS heeft op vrijdag 12 januari 2018 een overeenkomst getekend met Stichting WITHIN. WITHIN zal t.b.v. de NSBS fondsen inzamelen voor het opzetten van een nieuw gebouw op het terrein van de NSBS. Dit gebouw zal een NSBS begeleidingsunit huisvesten, alsook de Shiatsu massage. Voor het ondersteunen van dit project, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Stichting WITHIN.

Het project Power to make a difference, gefinancierd door de Republic Bank, wordt uitgevoerd in Paramaribo en Nickerie. In Nickerie wordt de braillecursus afgerond en zijn de computerlessen van start gegaan. In Paramaribo worden beide trainingen afgerond.

Het project Elektra is met behulp van het Kansfonds, Stichting Bethesda Nederland Suriname en het bedrijf Electricmaster, succesvol afgerond.

De ‘Train de trainers’ Braillecursus in Nickerie (Power to make a difference project) is op 3 en 4 augustus 2017 afgerond middels een theoretische- en praktische toets. De geslaagden zullen de doelgroep van Nickerie trainen in het Brailleschrift.