In maart 2018 moesten wij afscheid nemen van onze stonfutu, onze rots in de branding, Letitia Maria Thijm (LMT).

Zij heeft 18 jaar lang haar krachten gegeven aan de NSBS, als ondervoorzitter van het bestuur. Zij heeft zicht optimaal ingezet voor het mede bepalen en de uitvoering van het beleid en voor een onafhankelijke positie van de stichting.

Ter nagedachtenis aan onze Titia en in lijn met haar droom voor de stichting, is het fonds LMT Vrienden van de NSBS opgezet. Bestuur, medewerkers en vooral de doelgroep hopen en bidden dat er bij de oprichting van dit fonds harten geraakt zullen worden – in en buiten Suriname.

Zoals u zult begrijpen, is er voor zowel de reguliere exploitatie als de projecten geld nodig. De overheid betaalt de salarisssen van leraren en enkele andere medewerkers, maar alle projectkosten en een groot deel van de vaste uitgaven komen voor rekening van de NSBS. De stichting is sterk afhankelijk van personen en bedrijven die haar doelstelling en doelgroep een goed hart toedragen.

Wanneer wij mogen rekenen op uw structurele of eenmalige donatie, is de instandhouding van dit mooie en nuttige instituut gegarandeerd. Het bestuur zal alle donateurs middels een nieuwsbrief minimaal twee keer per jaar informeren over de activiteiten en projecten van de NSBS. Zo kunt u volgen waaraan wij uw schenking besteden.