Op het terrein van de NSBS vond op dinsdag 30 april 2019 de eerste steenlegging plaats van een nieuw gebouw. De inzegening werd gedaan door bisschop Karel Choennie, tevens bestuurslid van de NSBS.

In het nieuwe gebouw zullen de blinde- en slechtziende Shiatsu masseurs hun klanten op professionelere wijze kunnen behandelen. In het ander deel van het gebouw wordt de unit Begeleiding van de NSBS gehuisvest. Hierin komen o.a. de begeleiding en observatie van blinde en slechtziende kinderen van 0 tot 6 jaar (de zgn. vroegbegeleiding) en de intake van nieuwe cliënten.

Staatsolie N.V. heeft, door tussenkomst van Stichting Within, op 13 december 2018 een donatie van USD 65.000,-- toegezegd aan de NSBS voor de nieuwbouw. Het streven is het gebouw in september a.s. gereed te hebben.