De NSBS was gastvrouw bij de launch van “Suriname 1515 Verkeersveiligheidsmaand “.

Het ministerie van Justitie en Politie heeft voor de 5e keer de verkeersveiligheidsmaand afgekondigd die loopt van 15 augustus – 15 september. De maand heeft als doel: Een brede invulling te geven aan en aandacht te vragen voor verantwoord en veilig verkeer.

Het thema is: SLOW DOWN … to save lives!